icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

einde partneralimentatie na een jaar

Vrouw moet over een jaar in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

 

In de zaak die speelde bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch stelde het gerechtshof de partneralimentatie na een jaar op nihil.

Uit het huwelijk van partijen waren vier kinderen geboren. De vrouw was afkomstig uit Polen. Na de echtscheiding bleven de minderjarige kinderen bij de vrouw wonen. De kinderen stonden onder toezicht van een gezinsvoogdij-instelling.

De vrouw verzocht om een bijdrage partneralimentatie, waarbij zij stelde dat zij op dit moment niet in staat was om fulltime te werken. Zij benoemde dat de echtscheiding en de (emotionele) gevolgen daarvan een belemmerende werking op haar hadden. Bovendien had de vrouw geen familie in Nederland; met veel moeite had zij een woning gevonden en deze ingericht. Zij had de volledige zorg voor de vier kinderen.

De man stelde dat de vrouw verplicht is zoveel mogelijk in eigen levensonderhoud te voorzien. De vrouw dient zich in voldoende mate in te spannen om een zodanig inkomen te verkrijgen dat zij in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Daarbij benoemde hij dat de vrouw onroerend goed in Polen had, waaruit zij inkomsten had. De door de vrouw overgelegde sollicitaties werden door de man in twijfel getrokken. De man benoemde dat de zorg voor de kinderen geen belemmering behoeft te zijn om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Het gerechtshof stelde vast dat de man van meet af aan heeft gesteld dat de vrouw in haar eigen levensonderhoud dient te voorzien en dat zij zich daarvoor naar behoren dient in te spannen. De vrouw was een Poolse vrouw van 41 jaar, die academisch geschoold was en de Poolse en Duitse taal zeer goed beheerste. Ter zitting verklaarde de vrouw dat zij met 32 uur per week een netto besteedbaar inkomen van € 1.700,00 per maand zou kunnen genereren, maar dat dat op dit moment niet van haar verwacht kan worden. Het hof overwoog dat op dit moment niet van haar verwacht kan worden dat zij fulltime werkt, althans dat zij een zodanig inkomen genereert dat zij volledig in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. De jongste twee kinderen waren bijna 7 en 8 jaar oud en de kinderen hadden extra zorg en aandacht van de vrouw nodig.

Het hof meent echter dat gelet op de cv van de vrouw, zij in beginsel in staat moet worden geacht werk te vinden dat overeenkomt met haar opleiding en ervaring. Daarbij kan van de vrouw in redelijkheid gevergd worden dat zij zich zodanig inspant dat zij, mede gelet op haar leeftijd, opleiding en ervaring, binnen een jaar in staat moet worden geacht in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1087