icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Baukje Hiemstra

Baukje Hiemstra

Baukje Hiemstra is in 2002 beëdigd tot advocaat. Zij heeft zich gespecialiseerd in het erfrecht en familierecht. Het erfrecht bepaalt wat er moet gebeuren met het vermogen na overlijden. Baukje is in staat om op een duidelijke manier een testament uit te leggen, cliënten bij te staan bij de afwikkeling van de erfenis en om samen met de accountant en fiscalist over te gaan tot afwikkeling of overname van de onderneming.  

Inzake het familierecht is Baukje sterk in het maken en uitleggen van de behoefte- en draagkrachtberekening, die gebruikt worden voor het berekenen van kinder- en partneralimentatie. Zij heeft ervaring met de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en een daarin opgenomen verrekenbeding. 

De overeenkomst tussen beide rechtsgebieden is de emotie, de belangen die spelen binnen de familie, het gezin, om vervolgens zakelijk af te wegen waar ieders belangen zijn gelegen en over te gaan tot een verdeling en afwikkeling van de boedel. Tussen al deze emoties is Baukje in staat om duidelijk en zonder omwegen te vertellen wat ieders rechten en verplichtingen zijn. Zij houdt van een eerlijke en praktische aanpak, waarbij het doel is dat cliënten weer vooruit kunnen. Opgegroeid in een echt ondernemersgezin kan zij zich goed verplaatsen in de belangen die spelen bij de continuïteit van een eigen bedrijf. Zij is duidelijk en to the point en spreekt de taal van de regio. Uw zaak is bij haar in vertrouwde handen.

Specialisatieverenigingen: 

lid van de vFAS (Vereniging van familie- en erfrechtadvocaten Scheidingsmediators) 

lid van de VEAN (Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland)

opleiding Erfrecht AvdR (Academie voor de Rechtspraktijk)