icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Baukje Kooi

Baukje Kooi

Baukje Kooi is de naamgever van Kooi Advocaten en al sinds 1996 werkzaam als echtscheidingsadvocaat. Sinds 2003 heeft zij haar eigen kantoor in Dokkum. Baukje heeft ruime ervaring op het gebied van alles wat met familierecht te maken heeft. Baukje gelooft in heldere en eerlijke adviezen en in een persoonlijke aanpak. Duidelijk zijn richting cliënten, wederpartij en eventueel de rechterlijke macht. Baukje staat er om bekend dat zij oog heeft voor de persoon van haar cliënten en dat zij zorgvuldig en duidelijk uitleg geeft hoe de kwestie in elkaar steekt. Fansels kin dat yn it frysk!

Baukje is gespecialiseerd in het familierecht, als advocaat-mediator en als procesadvocaat. Voordeel van een advocaat-mediator is dat een advocaat-mediator partijen gedurende het gehele proces kan begeleiden. Begeleiding bij het maken van afspraken en tegelijkertijd toetsen of de afspraken juridisch haalbaar zijn. Daarnaast voert Baukje als advocaat-mediator de benodigde procedure bij de rechtbank, daar waar een mediator nog een advocaat en eventueel andere specialisten dient in te schakelen. Baukje kan maatwerk én kwaliteit leveren. Swart op wyt, dat is prefyt.

Baukje heeft ervaring met echtscheiding waarbij sprake is van één of meer ondernemingen. Zij werkt daarbij geregeld samen met de accountants en fiscalisten van de ondernemer. In scheidingssituaties geldt voor alle cliënten dat zij in een kwetsbare en gevoelige periode willen weten waar ze aan toe zijn en zicht willen hebben op hoe hun toekomst er uit gaat zien. Het doel van Baukje is om cliënten daarbij te helpen en terzijde te staan. As't slimste oer is, bettert it wer.

Daarnaast behandelt Baukje zaken op het gebied van psychiatrisch recht en jeugdrecht.

Nevenfuncties

  • Van 2004 tot 2018

          Lid van de Raad van de Orde (Orde van Advocaten Noord Nederland) met als portefeuille

          - de opleiding van nieuwe advocaat stagiaires in de provincie Friesland

          - voorzitter Commissie Familierecht, overleg tussen advocatuur, rechtbank en Raad voor de Kinderbescherming

          - voorzitter Commissie BOPZ, overleg tussen advocatuur, rechtbank, GGZ, politie, VNN en OM

  • Van 2017/2018 secretaris Rotary Dokkum
  • Van 2016/2017 inkomend secretaris Rotary Dokkum
  • Tot 2004 bestuurslid H&I Dokkum

Specialisatieverenigingen

Lid van de vFAS  (Vereniging van familie- en erfrechtadvocaten Scheidingsmediators)

Lid van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland)