icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Chantal Bosch

Chantal Bosch

Mr. Chantal Bosch is sinds 2002 werkzaam als advocaat in Friesland. Zij heeft zich volledig gespecialiseerd in het familierecht en psychiatrisch recht. Chantal is een nuchtere, praktische, Friese advocaat die het maximale uit iedere zaak probeert te halen. Chantal gaat voortvarend te werk en begeleidt haar cliënten op een persoonlijke wijze, waarbij duidelijkheid voorop staat. Duidelijkheid brengt rust en dat vindt Chantal belangrijk voor haar cliënten.

Naast procederen ziet Chantal ook grote voordelen van mediation. Met name voor kinderen kan het heel fijn zijn als hun ouders in staat zijn om tot goede afspraken te komen die toekomstbestendig zijn. Bij een mediation zet Chantal haar cliënten in hun eigen kracht en tracht hen zelf met de oplossing te laten komen. Dit resulteert veelal tot goede afspraken, waardoor er geen rechtbank aan te pas hoeft te komen. Chantal streeft ernaar dat de afspraken vanuit de mediation leiden tot een goede start van de toekomst.

De psychiatrie is ook een interessegebied van Chantal. Ze heeft kennis van psychiatrische stoornissen en hoe daarmee om te gaan. Chantal staat mensen bij die gedwongen worden opgenomen in een GGZ instelling.

Nevenfuncties

  • Periode 2018-2022: Lid Raad van de Orde (Orde van Advocaten Noord Nederland ) met als portefeuille
    - de opleiding van nieuwe advocaat stagiaires in de provincie Friesland;
    - voorzitter Commissie Familierecht, gesprekken voeren tussen advocatuur, rechtbank en de Raad voor de Kinderbescherming over de gang van zaken;
    - voorzitter Commissie BOPZ, gesprekken voeren tussen advocatuur, rechtbank, GGZ, politie, VNN en OM.
  • Periode 2013-2021: Vice Voorzitter in de Raad van Toezicht voor de Stichting Roobol Openbaar Onderwijs met als portefeuille Onderwijs en Kwaliteit.

Specialisatieverenigingen

Lid van de vFAS (Vereniging van familierecht- en erfrechtadvocaten Scheidingsmediators)

Lid van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland)