icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Indexering kinderalimentatie en partneralimentatie

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage is afhankelijk van de loonstijgingen.

Het indexeringspercentage van de kinderalimentatie en partneralimentatie per 1 januari 2020 bedraagt 2,5 %. De alimentatieplichtige, degene die de alimentatie betaalt, hoort zelf de verhoging door te voeren en aan de alimentatiegerechtigde, de ontvanger van de alimentatie, te betalen. Wanneer de alimentatieplichtige de indexering niet betaalt omdat hij bijvoorbeeld zich niet bewust is van deze jaarlijkse verhoging, kan de alimentatiegerechtigde hier om vragen.

De alimentatiegerechtigde kan tot maximaal vijf jaar, met terugwerkende kracht, de wettelijke indexering terugvorderen van de alimentatieplichtige. Dit geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie.