icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Kooi Advocaten op omrop Fryslan oer skieding

Dyn wurkdei goed begjinne? Op omrop Fryslan is hjoed, 15 febrewaris 2019, tusken njoggen en tolve oere moarns Kooi Advocaten ût Dokkum yn it programma Muzyk yn Bedriuw. Njonken in hiel soad muzyk fan de list fan it bedriuw fan de dei, komt Baukje Kooi yn it programma om te fertellen oer skieding en erfskip. It advocatenkantoor yn Dokkum is kundig yn famylje- en erfskipsaken. Foar fragen oer skieding, alimentatie as erfskip kin jo by Kooi Advocaten te plak.