icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

overlijden vermiste persoon erfenis

Rechtsvermoeden van overlijden.

Wanneer wordt iemand vermoed overleden te zijn? Wat moet je doen wanneer een persoon wordt vermist en niet gevonden wordt? Door een verzoek in te dienen bij de rechtbank kan de rechtbank de persoon oproepen. Mocht deze ook op deze oproep niet reageren, dan kan de rechtbank de vermiste persoon als overleden verklaren.

In de zaak die speelde bij de rechtbank Limburg was de vermiste persoon sinds 2012 spoorloos. Verzoekster in deze procedure heeft bij de politie aangifte gedaan van vermissing. De politie heeft een bericht uitgezonden op de publieke zenders en er is een rechercheteam samengesteld. Door de politie werd een beloning uitgeloofd. Er werd van de vermiste persoon niets vernomen. Sinds 2012 heeft niemand hem meer in leven gezien. Vermoed wordt dat de vermiste persoon niet meer in leven is.

Verzoekster verzocht de rechtbank te verklaren dat de vermiste persoon was overleden, zodat zij kon overgaan tot afwikkeling van de nalatenschap. Daarbij benoemde zij dat de vermiste persoon al bijna zeven jaar geleden is verdwenen en dat het zeer waarschijnlijk is dat de vermiste persoon door een misdrijf om het leven is gekomen.

De rechtbank heeft een oproep laten uitgaan, waarbij de vermiste persoon werd opgeroepen te verschijnen bij de rechtbank. Daarbij werd de oproeping gedaan in twee landelijke dagbladen. Ondanks de oproepen in de krant verscheen de persoon niet bij de rechtbank. De rechtbank oordeelde dat nu er meer dan vijf jaren verstreken zijn sinds de laatste dag dat de vermiste persoon in leven is gezien en hij niet ter zitting is verschenen, noch iemand voor hem is opgekomen die behoorlijk van zijn in leven zijn heeft doen blijken, een rechtsvermoeden van zijn overleden bestaat.

De wet geeft een bepaling van de dag waarop de vermiste wordt vermoed te zijn overleden. De rechtbank merkte in deze zaak als vermoedelijke overlijdensdag aan de dag volgend op die van de laatste tijding van het leven van vermiste.

 

Rb. Limburg 9 januari 2019 + 21 maart 2019, zaaknummer C/03/257939 / FA RK 18-4582