icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

​Partneralimentatie

Volgens de wet zijn ex-echtgenoten partneralimentatie aan elkaar verschuldigd na een echtscheiding. Deze verplichting geldt in principe voor de duur van 12 jaar na datum inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand tenzij het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar en er geen kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk. Er wordt in de politiek al jarenlang gesproken over het verkorten van de alimentatietermijnen. Wij volgen deze ontwikkelingen met belangstelling.

Degene die de partneralimentatie wenst te ontvangen, moet wel behoefte hebben aan een dergelijke bijdrage. Verder wordt bekeken of degene die alimentatie moet betalen draagkracht heeft om partneralimentatie te betalen.

De te betalen partneralimentatie is aftrekbaar bij degene die alimentatie voldoet en wordt belast bij degene die de alimentatie ontvangt.

Iedere situatie is uniek. Partneralimentatie is maatwerk. Met behulp van de ontwikkelde rekenmethodes en de rechtspraak is het noodzakelijk dat iedere situatie goed wordt bekeken om tot het beste advies te komen.

Bij ondernemers kan er sneller discussie zijn over de hoogte van de draagkracht aangezien niet altijd duidelijk is wat de exacte inkomsten zijn. Wij zijn in staat om in ieder specifiek geval de jaarcijfers goed met de ondernemer te bespreken om te bekijken welke mogelijkheden er zijn.