icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Mediation

Bij een mediation zit u tezamen met een mediator aan tafel om te bespreken welke afspraken u wilt maken over uw echtscheiding. De voordelen van mediation zijn;

  • De echtscheiding kan vaak sneller geregeld worden;
  • De echtscheiding is vaak goedkoper (in sommige gevallen is het zelfs mogelijk om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen en dit voor € 53,00 per persoon aan advocaatkosten te regelen. Zie voor de criteria op www.rvr.org.) We verwijzen u ook naar het onderdeel tarieven op deze website. Daar kunt u ook de mogelijkheden voor prijsafspraken terugvinden;
  • U hoeft niet naar de rechtbank;
  • De gemaakte afspraken zijn over het algemeen beter te aanvaarden dan een beslissing van de rechtbank, nu u zelf de afspraken heeft gemaakt.

Mediation vergt wel inzet van beide partijen. De rol van mediator is slechts procesbegeleider. U zult zelf de oplossing moeten bedenken, waarbij vanuit de mediator vanzelfsprekend informatie wordt verstrekt om goede keuzes te kunnen maken. Partijen moeten tezamen met de mediator een echtscheidingsconvenant opstellen en eventueel een ouderschapsplan. Deze procestukken zullen dan bij de rechtbank worden ingediend, waarbij de rechtbank wordt verzocht om de echtscheiding uit te spreken en de gemaakte afspraken te bekrachtigen.

Het voordeel van een advocaat-mediator is dat diegene zelf de procestukken mag indienen bij de rechtbank. Er zijn ook mediators op de markt die zelf geen advocaat zijn en voor het indienen van een echtscheidingsverzoekschrift alsnog gebruik moeten maken van een externe advocaat. Bij ons kantoor vindt u daarentegen gekwalificeerde advocaat-mediators die zijn aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators en de Mediatorsfederatie, waardoor wij zelf de hele procedure kunnen verzorgen. In tegenstelling tot wat veel denken, zijn advocaat-mediators niet duurder dan andere mediators. Onze advocaten hebben wel een jarenlange universitaire opleidingen genoten, alle specialisatie-opleidingen gevolgd en weten hoe zaken werken bij de rechtbank.