icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Curator, bewindvoering en mentorschap

Curatele, bewind of mentorschap kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, de partner of de familie. In bijzondere gevallen kan er ook een beschermingsmaatregel worden aangevraagd door de Officier van Justitie of een instelling waar iemand verblijft.

Bewind is bedoeld voor mensen die zelf niet meer in staat zijn hun eigen financiële zaken te regelen. Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Bij curatele gaat het om mensen die hun financiële én persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen.

Voor advies en begeleiding bij het aanvragen van een ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap kunt u bij ons terecht. Ook als u zich wilt laten adviseren of verweren, omdat er tegen u een verzoek is ingediend, kunt u zich door een advocaat van ons kantoor laten bijstaan.