icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Legitieme portie

Bij testament kan een ouder zijn kinderen onterven of een zeer klein deel van de erfenis toedelen. Toch hebben de kinderen recht op een minimum bedrag uit de nalatenschap van hun ouder. Dit minimumbedrag wordt de legitieme portie genoemd. De legitieme portie is de helft van het erfdeel, dat het kind zou hebben ontvangen wanneer het kind niet onterfd zou zijn. Het kind kan aanspraak maken op de legitieme portie maar kan hierop ook een aanvullend beroep doen, wanneer hij minder heeft verkregen dan zijn legitieme portie.

Wanneer de wettelijke verdeling van toepassing is, is de legitieme portie pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot.