icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Vrijdag 20 maart 2020 Dag van het Erfrecht

Vrijdag 20 maart 2020 Dag van het Erfrecht

Op vrijdag 20 maart 2020 vindt de Dag van het Erfrecht van VEAN plaats. 

De Dag van het erfrecht is in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen.
Wegens het Corona virus is de gratis inloop gewijzigd in een telefonisch spreekuur. U kunt deze dag vrijblijvend en kosteloos telefonisch advies vragen over alles wat met de afwikkeling van een nalatenschap te maken heeft. Mocht u die dag niet kunnen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met een van onze advocaten voor het maken van een telefonische afspraak. 

Hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap
Er komt veel kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vooral als de familieverhoudingen onder spanning staan en de communicatie onderling te wensen overlaat. Wie zijn de erfgenamen, wie mag actie ondernemen? Wat zijn mijn rechten en/of verplichtingen als erfgenaam? Wat zijn mijn taken als executeur, hoe moet ik te werk gaan? En wat zijn mijn rechten als onterfd kind? Op deze en andere vragen kan een VEAN erfrecht-advocaat antwoord geven.

Uw belangen staan voorop
Onze advocaten kijken samen met u naar uw wensen en mogelijkheden, zowel praktisch als juridisch. Uw belangen staan daarbij vanzelfsprekend voorop. Onze advocaten behartigen uitsluitend úw belangen en kunnen u begeleiden bij overleg en onderhandelingen met de andere betrokkenen. Maar als advocaat kunnen zij u ook bijstaan als er moet worden geprocedeerd om uw recht te halen.

De Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland
De Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland is de door de Nederlandse Orde van Advocaten gecertificeerde vereniging voor erfrechtadvocaten. Elk van onze leden is een specialist op het gebied van het erfrecht en heeft een ruime ervaring met het behandelen van erfrechtzaken en het voeren van erfrechtelijke procedures. Onze vereniging stelt kwaliteit voorop. 

Wacht niet te lang met het inwinnen van advies
Als u met een erfrechtelijke vraag zit, of aanloopt tegen problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, wacht dan niet te lang met het inwinnen van advies. Het erfrecht kent veel regels over strikte termijnen van soms maar een paar maanden waarbinnen u aanspraak moet maken op uw rechten. Het komt helaas regelmatig voor dat te laat advies wordt ingewonnen.

zie ook het artikel in de Actief: 

https://www.actiefonline.nl/reader/21919/28535/dag-van-het-erfrecht-bij-kooi-advocaten#