icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Vrijdag 22 maart 2019 Inloop Dag van het Erfrecht

DOKKUM - Vrijdag 22 maart 2019 vindt de ‘Dag van het Erfrecht’ plaats. Deze dag is door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen. Zeker als de familieverhoudingen onder spanning staan en de communicatie onderling te wensen overlaat, kan de afwikkeling van een nalatenschap gecompliceerd zijn. Erfrechtadvocaten kunnen mensen daarbij terzijde staan.

Kooi Advocaten in Dokkum is geopend van 8.30 tot 17.00 uur voor gratis advies over erfrecht. Dus heeft u vragen over de uitleg van een testament, verdeling van de erfenis of afwikkeling van de nalatenschap, kom langs.

De kofje stiet klear!