icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
als uiting van solidariteit hangt de vlag halfstok

Wij buigen niet voor redeloos geweld

Als uiting van solidariteit hangt bij ons kantoor de vlag halfstok.

Onze gedachten gaan uit naar Derk Wiersum zijn vrouw en kinderen. Er is hem een onbeschrijflijk verdriet aangedaan, dat ons diep raakt.

Derk Wiersum deed zijn werk als advocaat; integer, zorgvuldig en met grote toewijding. Wij staan samen voor een sterke rechtsstaat die niet buigt voor redeloos geweld.