icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Erfgenamen

Wanneer er geen testament is opgemaakt, volgt uit de wet wie de erfgenamen zijn en hoe de verdeling van de nalatenschap moet plaatsvinden. De wet onderscheidt daarbij vier groepen. De erfgenamen die in dezelfde groep zitten, hebben allen recht op een even groot deel van deerfenis. Uitzonderingen daarop zijn de partner en de ouders. Bij alle groepen van erfgenamen heb je te maken met plaatsvervulling.

Het uitgangspunt van de wet is dat de langstlevende echtgenoot en de kinderen gezamenlijk,
ieder voor een gelijk deel, erfgenaam zijn. De langstlevende echtgenoot verkrijgt de volledige nalatenschap en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ouder. Deze vordering in geld is niet direct opeisbaar. De kinderen ontvangen hun erfdeel pas op het moment dat de langstlevende ouder overlijdt.

Bij testament kunnen anderen dan de in de wet genoemde erfgenamen tot erfgenaam worden benoemd. De erfenis wordt in beginsel verdeeld zoals de overledene heeft bepaald in zijn testament. Bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag kun je informatie inwinnen of iemand een testament heeft gemaakt. Een aanvraag hiervoor kun je schriftelijk doen waarbij een akte van overlijden moet worden meegestuurd.