icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Privacy

PRIVACY STATEMENT - KOOI ADVOCATEN

 

1. Algemeen
In dit privacy statement geeft Kooi Advocaten informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Kooi Advocaten, gevestigd aan de Aalsumerpoort 18 te 9101 JL Dokkum en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 523799. Kooi Advocaten is bereikbaar via telefoon 0519-296969 en per e-mail: dokkum@kooiadvocaten.nl.

Kooi Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.kooiadvocaten.nl, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Kooi Advocaten, de klanten van Kooi Advocaten en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Kooi Advocaten en verder alle personen van wie Kooi Advocaten persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Kooi Advocaten. 

 

2. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door Kooi Advocaten worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website www.kooiadvocaten.nl , e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.kooiadvocaten.nl , apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadressen, telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

 

3. Gebruik van persoonsgegevens
Kooi Advocaten kan uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
- afhandeling van door u aangevraagde informatie of publicaties,
- uitvoering van onze juridische dienstverlening,
- aanvullende informatievoorziening over actuele ontwikkelingen,
- werving en selectie,
- uitnodigen voor bijeenkomsten of vacatures,
- verwerken van feedback,
- samenstellen gebruikersstatistieken,
- beveiliging en verbetering van onze website.

 

4. Inschakeling van derden
Kooi Advocaten heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens een aantal derden ingeschakeld, welke derden uitsluitend in opdracht van Kooi Advocaten persoonsgegevens verwerkt. Met al deze derden heeft Kooi Advocaten een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

5. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

 

6. Cookies
Deze website van Kooi Advocaten maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische 'cookies'. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Deze cookies zijn nodig om het navigeren over de website mogelijk te maken. Zij zijn echter slechts geldend voor de duur van uw browser sessie. De analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie wordt het gebruik van de website geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Dit helpt Kooi Advocaten in begrip van waar website bezoekers naar op zoek zijn en zij kan met die wetenschap en ervaring de website verbeteren.

Kooi Advocaten gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Kooi Advocaten heeft Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Kooi Advocaten heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. Kooi Advocaten maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

 

7. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens/ Klachten
Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Kooi Advocaten bereiken via telefoon 0519-296969 en per e-mail: dokkum@kooiadvocaten.nl.

Als u een klacht heeft over hoe Kooi Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Kooi Advocaten opnemen door een mail te sturen naar dokkum@kooiadvocaten.nl of te bellen met 0519-296969. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.acm.nl/nl).

 

8. Bewaartermijn
Kooi Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

 

9. Beveiliging
Kooi Advocaten heeft in de verwerkersovereenkomst met derde partijen technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

10. Wijzigingen in het Privacy statement
Kooi Advocaten behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Kooi Advocaten adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt in juni 2021.