icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Friese taal in het rechtsverkeer

Friese taal in het rechtsverkeer

In november 2023 was Baukje Kooi uitgenodigd in Den Haag om in een rondetafelgesprek te spreken over de nieuwe bestuursafspraak over de Friese taal en cultuur (BFTK). Ze heeft daar uitgelegd wat het Fries in het rechtsverkeer kan betekenen.

Baukje zou graag zien dat in de rechtbank in Leeuwarden al het personeel Fries in ieder geval kan verstaan, tot en met de rechter. Dat zou goed zijn voor zowel de cliënt als de rechtbanken:

‘’Mensen die onderdeel zijn van een procedure zijn veelal kwetsbaar en moeten de taal kunnen spreken die ze willen. Hier worden zij  niet alleen rustiger van, maar ook zijn ze vaak beter in staat om hun positie en mening kenbaar te maken. Mensen zijn in staat om nuances aan te geven; drukken zich beter en meer volledig uit. Ze voelen zich en weten zich gehoord.’’

In de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer staat wat het Rijk en de provincie Fryslân de komende jaren gaan doen om de Friese taal en cultuur te bevorderen. Op dit moment vinden hierover nog verschillende gesprekken plaats. Ondertekening van de BFTK is voorzien in het voorjaar 2024.