icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Vrouwen in business - erfrecht - scheiding

Vrouwen in business specialist erfrecht en scheiding

In de special van de Actief: Vrouwen in Business.

Waar de advocatuur vaak bekend staat als een harde mannenwerelden en dure grachtenpanden is in Dokkum een hele andere sfeer waarneembaar.

"In Friesland zitten natuurlijk meer advocaten, maar wij zijn het enige kantoor in Noord-Nederland met vier advocaten gespecialiseerd in het familie- en erfrecht. Dat is echt bijzonder. Dat we alle vier de Friese taal spreken is een pré. In ons vakgebied gaat het om emoties, die uit je het beste in je ‘memmetaal’. Bovendien hoor je in de zittingszaal steeds vaker vragen: ‘Sille wy it yn it Frysk dwaan?’".

lees verder over de vier vrouwelijke specialiasten in het erfrecht en familierecht : 

https://www.actiefonline.nl/nieuws/algemeen/44856/kooi-advocaten-gespecialiseerd-in-familie-en-erfrecht