icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Tarieven

Bij het eerste kennismakingsgesprek bespreken we met u de tarieven. Er zijn drie mogelijkheden.

1. U komt in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand;
2. U betaalt ons uurtarief;
3. Vaste prijsafspraak.

Ad 1

We bekijken altijd eerst of u mogelijkerwijze in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand oftewel een advocaat van onvermogen / een toevoeging. De criteria hiervoor zijn bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand en kunt u terugvinden op www.rvr.org. Er wordt gekeken naar uw verzamelinkomen van twee jaar terug bij de belastingdienst, waarbij peiljaarverlegging naar dit jaar mogelijk is indien u inmiddels minder verdient. U moet dan eenmalig –afhankelijk van uw inkomen- een eigen bijdrage aan ons betalen. Deze wordt wel verhoogd met griffierechten en uittrekselskosten indien u wilt procederen.

Bij mediation in echtscheidingszaken gelden andere tabellen met de mogelijkheid voor een lage eigen bijdrage van € 53,- per persoon. Hierdoor kunt u in sommige gevallen heel goedkoop scheiden.

Indien u in de bijstand zit, kunt u over het algemeen de advocaatkosten via bijzondere bijstand vergoed krijgen mits u dat tijdig aanvraagt.

Ad 2

Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dan dient u ons per uur te betalen. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we met u de passende mogelijkheden.

Het eerste half uur van dit kennismakingsgesprek is gratis, want we vinden het belangrijk dat u weloverwogen kunt bepalen of u een goed gevoel heeft bij de verdere samenwerking.

Aan de hand van het kennismakingsgesprek kunnen we ook een inschatting doen van de totale kosten in uw zaak. Wij werken open en transparant. U ontvangt inzicht in de door ons bestede uren, zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

Ad 3

In sommige zaken is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken.

Bij een echtscheidingsmediation is het mogelijk om een totaalprijs af te spreken indien beide partijen niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Wij kunnen u een totaalprijs bieden van € 2.500,- ex BTW en inclusief kantoorkosten. Daarnaast komen nog de griffierechten van de rechtbank en de uittrekselkosten.

Hiervan kunt u het volgende verwachten:

  • 3 besprekingen van maximaal twee uren plus een gespreksverslag van iedere bespreking;
  • Een alimentatieberekening;
  • Een echtscheidingsconvenant;
  • Een ouderschapsplan in het geval van kinderen;
  • Het indienen van het verzoekschrift echtscheiding;
  • Het verwerken van de echtscheidingsuitspraak plus de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Bij een mediation zonder kinderen bedraagt de totaalprijs ad € 2.100,- ex BTW en inclusief kantoorkosten. Daarbij komen nog de griffierechten van de rechtbank en de uittrekselkosten.

Voor extra werkzaamheden boven de genoemde werkzaamheden, rekenen wij met ons uurtarief. De nota voor deze totaalprijs wordt aan u toegezonden voor de tweede bespreking en dient ook voor de tweede bespreking te zijn voldaan.

Deze vaste prijsafspraak geldt niet voor ondernemers, nu er bij ondernemers sprake kan zijn van verschillende ondernemingen. Per situatie bekijken we bij ondernemers welke prijs we u kunnen bieden.