icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Executeur

In een testament kan een executeur worden aangewezen, iemand die erfenis zo goed mogelijk kan afwikkelen. De executeur maakt de boedel klaar voor verdeling. De executeur maakt een lijst van de bezittingen en schulden van de overledene. De executeur krijgt het beheer over de bezittingen van de overledene en betaalt de schulden van de overledene. De executeur mag goederen verkopen om de schulden te betalen. De executeur legt rekening en verantwoording af aan de erfgenamen.

Naast bovengenoemde onderwerpen zijn er nog tal van erfrechtelijke leerstukken, waarover wij adviseren en procederen, waaronder:

 • geldigheid testament/uiterste wilsbeschikking
 • versterferfrecht
 • uitleg testament
 • verdeling nalatenschap
 • inbreng
 • inkorting
 • vereffening nalatenschap (vereffenaar)
 • executeur (executele)
 • legitieme portie (legitimarissen)
 • legaten (legatarissen)
 • aanvaarden, verwerpen en beneficiair aanvaarden van een erfenis
 • wettelijke verdeling/ ouderlijke boedelverdeling
 • wilsrechten
 • andere wettelijke rechten
 • bewind (bewindvoerder)
 • rekening en verantwoording
 • boedelbeschrijving