icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Langstlevende testament

In het langstlevende testament wordt de langstlevende partner beschermd. Het maakt niet uit of de langstlevende een ouder of een stiefouder is. De langstlevende krijgt alle bezittingen en schulden van de overledene. De kinderen krijgen een vordering in geld op de langstlevende. Deze vordering is pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende.

De langstlevende mag het vermogen geheel opmaken. Alleen wanneer de langstlevende als gevolg van geestelijke of lichamelijke toestand niet meer in staat is ten volle de vermogensrechtelijke belangen waar te nemen, kunnen de kinderen aan de rechter vragen het vermogen onder bewind te stellen.

Als de langstlevende vervolgens opnieuw trouwt en daarna overlijdt, gaat het vermogen naar de nieuwe echtgenoot. Pas na het overlijden van deze stiefouder kunnen de kinderen hun erfdeel opeisen. De kinderen hebben echter de mogelijkheid om de wilsrechten in te roepen, waarbij zij bijvoorbeeld een vruchtgebruik vestigen op hun erfdeel.