icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht wordt door de notaris opgemaakt. Hierin wordt vermeld het overlijden, wie de erfgenamen zijn en wie de boedel mag beheren en afwikkelen, oftewel de executeur.