icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Wilsrechten

Kinderen kunnen de wilsrechten inroepen op het moment dat de langstlevende ouder van plan is om opnieuw te trouwen. De kinderen krijgen dan goederen in eigendom, waarvan de langstlevende het vruchtgebruik krijgt. De kinderen krijgen hierdoor het bloot eigendom. Bij overlijden van de langstlevende eindigt het vruchtgebruik en krijgen de kinderen de volledige eigendom.

Zo kan een vruchtgebruik op het erfdeel van het kind gevestigd worden. Op deze wijze kan de stiefouder het gebruik van de woning krijgen, terwijl de kinderen de woning in eigendom hebben. De stiefouder kan dan niet de woning verkopen zonder instemming van de kinderen.