icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Afstamming en erkenning

Het is over het algemeen eenvoudig om het moederschap vast te stellen. In de wet staat dat de moeder van een kind is: de vrouw uit wie het kind geboren is of de vrouw die het kind heeft geadopteerd.

Het vaderschap is soms lastiger vast te stellen en wordt in de praktijk nog al eens betwist. Bij een huwelijk wordt de man automatisch als de vader van het kind beschouwd. Blijkt de vader niet de verwekker van het kind en is de moeder daarover niet eerlijk geweest? Dan is het mogelijk om het vaderschap te ontkennen. De man kan de rechtbank dan verzoeken om het vaderschap ongedaan te maken.

Als een kind niet binnen een huwelijk wordt geboren, moet de vader het kind erkennen. Indien de moeder geen toestemming geeft voor erkenning, kan de vader de rechter om vervangende toestemming voor erkenning vragen. Hiervoor moet de erkenner aantonen dat hij de verwekker van het kind is en daarnaast moet er een belangenafweging worden gemaakt tussen de belangen van de erkenner, de moeder en het kind. Om de erkenning door de biologische vader te voorkomen, zou de moeder het kind door een ander kunnen laten erkennen. Indien de moeder dat doet, kan de biologische vader vernietiging van deze erkenning bij de rechtbank verzoeken.