icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie dient te worden betaald tot het 21e levensjaar van het kind. Tot het 18e levensjaar wordt dit een bijdrage ten titel van opvoeding en verzorging genoemd en vanaf het 18e levensjaar tot het 21e levensjaar wordt dit een bijdrage ten titel van levensonderhoud en studie genoemd. Jongmeerderjarigen (kinderen tussen 18 en 21 jaar) hebben hierdoor ook de mogelijkheid om na hun 18e zelf een bijdrage bij de rechtbank te verzoeken van de ouders indien het niet lukt om hierover in overleg afspraken te maken.

Er is geen pasklaar antwoord op de vraag wat iemand aan alimentatie moet betalen. Wel zijn er richtlijnen – de zogenaamde Trema normen- waarin uitgangspunten zijn vermeld. Allereerst moet de behoefte van een kind worden vastgesteld. De behoefte van een kind wordt berekend op basis van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk van de ouders. Er zijn behoeftetabellen waarin staat vermeld welke behoefte passend is bij een bepaald netto gezinsinkomen. Na het vaststellen van de behoefte van het kind, wordt bekeken naar welke rato beide ouders na de scheiding kunnen bijdrage aan de behoefte van het kind. Hierbij wordt gekeken naar de draagkracht van beide ouders na de scheiding. Het systeem van alimentatie rekenen is de afgelopen jaren een stuk eenvoudiger geworden. Voorheen werden er draagkrachtberekeningen gemaakt, waarin alle lasten werden meegenomen. Dat is niet meer het geval. Er wordt thans op basis van het netto inkomen na scheiding berekend welke draagkracht er is. Vervolgens wordt een draagkrachtvergelijking gemaakt tussen beide ouders, waarna er een bedrag wordt bepaald wat ieder van de ouders kan bijdragen voor het kind. In dergelijke berekeningen wordt ook rekening gehouden met een zogenaamde zorgkorting op basis van de afgesproken omgangsregeling. Wel zijn er allerlei uitzonderingen op deze rekenmethode, waardoor het in de praktijk toch lastig is om zelf de alimentatie te berekenen. Bij uitzonderingen kan bijvoorbeeld aan schulden of dubbele woonlasten worden gedacht.

Voor ondernemers blijft het ook moeilijker om de alimentatie zelf te berekenen, nu niet altijd duidelijk is met welk inkomen precies moet worden gerekend. Over het algemeen wordt bij ondernemers gerekend met het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaren, maar hierop zijn ook weer uitzonderingen mogelijk. Bij ondernemers kan er sneller discussie zijn over de hoogte van de draagkracht aangezien niet altijd duidelijk is wat de exacte inkomsten zijn. Wij zijn in staat om in ieder specifiek geval de jaarcijfers goed met de ondernemer te bespreken om te bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Wilt u een goed en gedegen advies, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen de rekenmethode aan u uitleggen zodat u een goed beeld heeft van de mogelijkheden voor kinderalimentatie.

Ook in het geval er een wijziging moet komen van de kinderalimentatie (bijvoorbeeld door gewijzigd inkomen), kunt u bij ons terecht. Wij kunnen u begeleiden bij het indienen van een verzoekschrift tot wijziging van de kinderalimentatie bij de rechtbank.