icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Omgang

Over het algemeen lukt het de meeste ouders om in onderling overleg een omgangsregeling af te spreken. Deze kunt u dan laten vastleggen in een ouderschapsplan tezamen met andere afspraken over gezag, alimentatie etc.. Mocht het niet lukken om in overleg tot afspraken te komen, dan kunt u de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voorleggen aan de rechtbank. De rechtbank verwijst ouders in dergelijke zaken vaak alsnog naar het maatschappelijk werk of het gebiedsteam om zelf afspraken te maken. In uitzonderlijke gevallen kan de Raad voor de Kinderbescherming advies uitbrengen over de zorgregeling die het meest in het belang van het kind is.