icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

​BOPZ (Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen)

Onze advocaten hebben een paar keer per jaar zogenaamde “piketdiensten” en staan dan mensen bij die gedwongen zijn/worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Cliënten hebben zelf een vrije advocaatkeuze als ze door een andere advocaat willen worden bijgestaan. Wij houden in de gaten of de juridische procedure goed verloopt en vertegenwoordigen cliënten bij de zitting over de gedwongen opname. Onze sterke eigenschap is dat wij goed luisteren naar het verhaal van de cliënten en met duidelijke antwoorden iemand ondersteunen. De wet kent twee vormen van gedwongen opname:

  • een inbewaringstelling. Dit is een spoedprocedure waarbij de rechter binnen drie werkdagen na de gedwongen opname beslist of iemand voor een periode van drie weken kan worden opgenomen.
  • een rechterlijke machtiging. Er bestaan verschillende soorten. De belangrijkste is een voorlopige machtiging, waarbij iemand gedurende een periode van maximaal een half jaar kan worden opgenomen. Bij een verlenging kan een langere termijn worden opgelegd. Met een voorwaardelijke machtiging kan een opname in het psychiatrische ziekenhuis worden voorkomen zolang iemand zich aan de afgesproken voorwaarden houdt. Als de voorwaarden niet worden nageleefd, kan diegene alsnog worden opgenomen.