icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Co-ouderschap

Als ouders de zorgtaken na echtscheiding min of meer verdelen, is er sprake van co-ouderschap. Een 50-50 verdeling in tijd is echter niet noodzakelijk. Het kan ook een 30-70 verdeling zijn. Co-ouderschap draait vooral om veel en goede communicatie. Co-ouderschap is niet in de wet geregeld en ouders kunnen zelf afspraken maken over de verdeling van de kosten.