icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Echtscheiding

Bij een mediation zit u tezamen met een mediator aan tafel om te bespreken welke afspraken u wilt maken over uw echtscheiding. De voordelen van mediation zijn; 

  • De echtscheiding kan vaak sneller geregeld worden;
  • De echtscheiding is vaak goedkoper (in sommige gevallen is het zelfs mogelijk om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen en dit voor € 53,00 per persoon aan advocaatkosten te regelen. Zie voor de criteria op www.rvr.org.) We verwijzen u ook naar het onderdeel tarieven op deze website. Daar kunt u ook de mogelijkheden voor prijsafspraken terugvinden;
  • U hoeft niet naar de rechtbank;
  • De gemaakte afspraken zijn over het algemeen beter te aanvaarden dan een beslissing van de rechtbank, nu u zelf de afspraken heeft gemaakt.

Advocaat echtscheiding

Soms is het niet mogelijk om via mediation de echtscheiding tot stand te brengen. Dat betekent niet direct dat er een vechtscheiding moet komen. Wij proberen altijd –vooral in het belang van kinderen- in goed overleg tot afspraken te komen met de andere partij. Indien dat niet lukt, zal de rechtbank de knoop moeten doorhakken. Dat heet dan een scheiding op tegenspraak. We zijn met 4 vrouwelijke advocaten, maar staan in de rechtszaal ons mannetje. We zijn assertief en behartigen in dergelijke zaken alleen de belangen van onze eigen client.

We bespreken met u de gevolgen van een echtscheiding en hebben oog voor uw wensen rondom de zorgregeling met de kinderen. U kunt rekenen op een betrouwbaar, praktisch advies over de alimentatie en de verdeling van uw gemeenschap van goederen of de afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden.

De procedure tot echtscheiding wordt gestart doordat één van beide partijen een echtscheidingsverzoekschrift indient bij de rechtbank. Vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift echtscheiding wordt de gemeenschap als ontbonden beschouwd. U bent dan alleen nog niet officieel gescheiden. Na het indienen van het echtscheidingsverzoekschrift zal de andere partij een verweerschrift mogen indienen. Daarvoor is de aanwezigheid van een advocaat noodzakelijk. Over het algemeen wordt er na het indienen van deze twee processtukken een zitting bepaald. De rechtbank zal tijdens de zitting de geschilpunten met partijen bespreken en hierover een beslissing nemen. De uitspraak wordt dan vastgelegd in een beschikking. De echtscheidingsbeschikking moet vervolgens worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar partijen zijn gehuwd. Pas na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand is de echtscheiding definitief een feit. Zo’n gerechtelijke procedure neemt al gauw enkele maanden in beslag. Als de situatie erom vraagt, kan de rechter op verzoek van partijen voorlopige voorzieningen treffen oftewel tijdelijke afspraken voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de kinderen, alimentatie of de vraag wie in de woning mag blijven wonen.