icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Ondernemers en scheiding

Een echtscheiding waarbij een onderneming is betrokken, is een vak apart. Naast de reguliere zaken binnen een echtscheiding, moet er nu ook worden gekeken naar het belang van de onderneming. Veelal maken ondernemers zich zorgen over de toekomst van hun onderneming. Ons kantoor heeft ruime ervaring met ondernemers en partners van ondernemers. Wij gaan graag met u en eventueel met uw accountant in gesprek over uw situatie. Voor partners van ondernemers is het ook mogelijk om een externe accountant te verzoeken advies uit te brengen.

Wat er met de onderneming gaat gebeuren, hangt van vele factoren af. Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, valt uw onderneming in de gemeenschap. Indien u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, hangt dat af van de gemaakte afspraken. Het hangt ook af van de rechtsvorm van de onderneming.

Bij een echtscheiding zijn er verschillende methodes om de onderneming te waarderen. Bij kleine ondernemingen of eenmanszaken is het over het algemeen mogelijk om hierover in onderling overleg afspraken te maken. Bij grotere ondernemingen maken we vaak gebruik van de hulp van accountants of externe adviseurs om de juiste waarderingsmethode te bepalen.

De directeur-grootaandeelhouder (DGA)

De DGA ontvang salaris vanuit de BV en lijkt daarmee op een werknemer in loondienst. Het verschil is echter dat een DGA zelf kan bepalen hoeveel salaris hij/zij zichzelf toekent. In het geval van echtscheiding wordt bekeken of enkel het salaris maatgevend is of dat ook de opnames via de rekening-courant en/of dividenduitkeringen een rol moeten spelen. De rechter kan in dergelijke gevallen het salaris corrigeren. Dit kan twee kanten uitwerken. Het kan zijn dat er meer liquiditeit kan worden vrijgemaakt voor alimentatie, maar het kan ook zijn dat er op te grote voet is geleefd. Het berekenen van deze alimentatie is maatwerk en vereist specifieke kennis.

Pensioen ondernemer

Veel directeur-grootaandeelhouders hebben in het verleden pensioen in eigen beheer opgebouwd. De helft hiervan dient in principe afgestort te worden bij echtscheiding. Volgens de rechtspraak mag de continuïteit van de onderneming echter niet in gevaar komen. In de praktijk leidt dit tot veel discussie.