icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Bij een geregistreerd partnerschap met kinderen, moet het geregistreerd partnerschap worden ontbonden via de rechtbank. Net als bij een echtscheidingsprocedure moet er een ouderschapsplan over de kinderen worden gemaakt. Ook wanneer er geen kinderen zijn en slechts één van de partners wil scheiden, moet dit via de rechtbank. Enkel wanneer partijen het samen eens zijn en geen kinderen hebben, kan het geregistreerd partnerschap zonder rechtbank worden ontbonden.