icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
schenking aan kind inzake erfrecht of scheiding

schenking aan kind inzake erfrecht of scheiding

Kind & Gezin en Erfrecht & Familierecht hebben meer gemeenschappelijk dan u denkt. Een voorbeeld: Het echtpaar Jan en Koosje zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Als de vader van Jan overlijdt ontvangt Jan uit de erfenis een bedrag. Twee jaar later loopt het huwelijk van Jan en Koosje op de klippen. Ze waren in gemeenschap van goederen gehuwd, zodat bij echtscheiding alle goederen worden verdeeld; ook de ontvangen erfenis. Koosje heeft recht op de helft van de erfenis. Voor Jan voelt dit erg onrechtvaardig. Het is immers het geld dat hij van zijn vader heeft geërfd.

Wanneer de vader van Jan niet had gewild dat Jan de erfenis met Koosje zou delen, dan had vader bij testament een zogenaamde uitsluitingsclausule kunnen opnemen. Deze clausule zorgt ervoor dat alles wat Jan van zijn vader krijgt privévermogen van Jan blijft. Naast het gezamenlijke vermogen dat Jan en Koosje hebben, ontstaat een stuk vermogen dat altijd van Jan blijft. Indien Jan en Koosje gaan scheiden, heeft Koosje geen recht op de helft van de erfenis. Dit geldt ook bij een schenking.

Op 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht ingegaan, dat inhoudt dat een erfenis of schenking niet in de gemeenschap valt wanneer het huwelijk na 1 januari 2018 is gesloten.